FORGOT YOUR DETAILS?

Bine aţi venit!

     LEADER este un instrument important pentru România în sporirea dezvoltării economice și sociale a zonelor rurale, reducerea disparităților dintre urban-rural și promovarea incluziunii sociale. Experiența actuală reflectă o capacitate de dezvoltare la nivel local ce nu răspunde în totalitate nevoilor locale, în special în ceea ce privește colaborarea între partenerii publici și privați, iar abordarea strategică trebuie încurajată și dezvoltată prin plasarea acesteia sub resposabilitatea comunității.

     Caracteristicile Programului LEADER
Programul LEADER se bazează pe combinarea a 7 caracteristici, astfel:
– abordare teritorială (utilizarea eficientă a resurselor locale din cadrul unei zone teritoriale specifice, desfăşurarea de activităţi integrate şi crearea unei viziuni comune),
– abordare partenerială (realizarea unui parteneriat public-privat interesat în dezvoltarea zonei, denumit Grup de Acţiune Locală),
– abordare de jos în sus (participarea activă a populaţiei locale la planificarea, luarea deciziilor şi implementarea strategiilor necesare dezvoltării zonei),
– abordarea integrată şi multisectorială a strategiilor bazate pe interacţiunea partenerilor din toate sectoarele economiei locale, pentru a planifica şi pune în comun problemele din mediul rural,
– accent deosebit pe inovaţie şi experimentare (căutarea de răspunsuri noi la problemele existente ale dezvoltării rurale),
– implementarea proiectelor de cooperare,
– interconectarea parteneriatelor locale.

     Asociatia Grup de Acțiune Locală ”Ținutul Zimbrilor” are ca scop îmbunătățirea condițiilor de viață, crearea unui mediu atractiv și motivant pentru toate categoriile de vârstă care trăiesc în această zonă, menținerea tineretului în regiune, păstrarea peisajului cultural istoric și tradițional pentru consolidarea identității regionale, sporirea activității economice a zonei, susținerea meșteșugurilor, prelucrarea produselor tradiționale și promovarea acestora precum și stimularea micilor întreprinzători.

     Teritoriul GAL Ţinutul Zimbrilor se remarcă printr-un amestec inedit de natură şi spiritualitate. Parcul Natural Vânători-Neamţ situat cu precădere în raza comunelor Agapia, Bălţăteşti, Brusturi, Crăcăoani, Vânători-Neamţ, Răuceşti – este o arie naturală protejată destinată gospodăririi durabile a pădurilor, conservării peisajelor caracteristice şi a trăsăturilor culturale şi spirituale, reintroducerii marilor ierbivore sălbatice în arealele lor naturale şi încurajării turismului bazat pe aceste valori.

     Valoarea spirituală a zonei este legată de creştinismul ortodox. Un număr de aproximativ 40 mănăstiri şi schituri cu triplă valenţă (religioasă, culturală, istorică), se găsesc pe teritoriul GAL Tinutul Zimbrilor.

Despre GAL Ţinutul Zimbrilor

Numărul populaţiei stabile pentru teritoriul GAL Ţinutul Zimbrilor conform recensământului din 2011: 44835 locuitori.

Suprafața GAL: 690,08 km2

PROIECTE DE SUCCES CU FINANȚARE PRIN GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR

Centru Social Multifunctional “Tinutul Zimbrilor” Vanatori-Neamt
Vezi clip video
Laurmar povestea noastra!
Vezi clip video
Comuna Timișești, terenul de sport al echipei de fotbal Ozana Timișești
Vezi clip video

Ultimele articole

Share Button
TOP